Notice: Utilizing the form controls will dynamically update the content

Bouillon de cultures (lux)

Enfance Positive 15, Zone Industrielle , Kehlen

An den Erausfuerderunge vun der Méisproochegkeet huet d'Entdeckung vun deem aneren eng wichteg Plaz: seng Kultur, seng Sprooch, seng Traditiounen, seng Musek, seng Gastronomie ... Datass alles Deel vum multikulturellen Zesummeliewen, deem seng Erausfuerderungen zu Lëtzebuerg kapital sinn. D'Zil vun dëser Ausbildung ass de Participant am Opbau vun de Kulturen, déi a sengem Etablissement present […]

Apaiser et prévenir les crises émotionnelles d’un enfant (lux)

Enfance Positive 15, Zone Industrielle , Kehlen

100% vun de Kanner hunn emotional Krisen ... Awer déi richteg Wierder zu der richteger Zäit soen, an effektiv reagéieren sinn de Schlësselen fir d'Intensitéit an d'Frequenz vu Krisen ze reduzéieren ... an esou d'Harmonie am Grupp rëm fannen. Dës Ausbildung huet fir Zil Iech konkret Informatiounen ze ginn fir wärend enger Krise richteg ze […]

Aider les enfants résoudre leurs conflits (lux)

Enfance Positive 15, Zone Industrielle , Kehlen

De Konflikt ass an der Gesellschaft present. De Kanner hëllefen aus hirem Konflikt eraus ze kommen, ouni sech selwer als Polizist ze positionéieren, ass de beschte Wee fir dass si, enges Daags, autonom ginn et eleng ze maachen. Dës Ausbildung gëtt Iech d'Instrumenter, déi Iech erlaben de Kanner ze hëllefen hir sozial Fäegkeeten z'entwéckelen a […]

Accompagner les comportements « difficiles » d’un enfant sans laxisme ni punition (lux)

Enfance Positive 15, Zone Industrielle , Kehlen

E Kand schléit, ass ni averstan, follegt net  .. Et ass wierklech schwéier mat him, an Dir  ësst net ganz wéi ze reagéieren. Et schéngt näischt méi ze funktionéieren. Dir  hutt "alles" probéiert ... och d'Strof funktionéiert net méi. Dësen Training bitt Iech e bessert  verständnis vum Kand a konkret Iddie fir him ze hëllefen, […]

Aider les enfants résoudre leurs conflits

Enfance Positive 15, Zone Industrielle , Kehlen

Le conflit est inhérent à la vie en collectivité et aider les enfants à sortir de leur conflit sans se positionner en gendarme, c’est s’assurer qu’ils deviennent, un jour, autonomes pour le faire seul. Cette formation vous donnera les outils qui vous permettront d’aider les enfants à développer leurs compétences sociales et relationnelles pour apprendre […]